Решения

Палетизиране на кутии

Палетизиране на човали

Крайни ефектори

Дизайн

Дизайните са базирани на натрупаното ноу-хау от  дългогодишния опит, като основното оформление на роботите е направено за практичност и ефективност. Ето няколко типични стандартни оформления. Ние стандартизираме много други оформления (размерите на самото оформление варират в зависимост от размера на продукта, който трябва да се обработва, размер на палета и т.н.)

2-2 Оформление

Продуктът е палетизиран на два места. Този дизайн позволява три палета да бъдат поставени на земята от всяка страна. Това ще сведе до минимум времето за преминаване.

3-LW Оформление

Един палето-склад изпраща празни палети автоматично на две отделни линии за подреждане едновременно.

3-1 Оформление

За високоскоростни приложения, ние намаляваме времето за прехвърляне на палети, чрез палетен конвейер за автоматично прехвърляне на палетите, като поддържаме непрекъснато производство.

3-E Оформление

Вариант на оформлението 3-LW е оформление, в което палето-склада е поставен зад робота и празните палети се разпределят от двете страни на робота. Това оформление ни позволява, пространството за инсталация да се използва най-ефективно.

3-L Оформление

Вариант на оформлението 3-I, е вариант, при който палето-склада е инсталиран под прав ъгъл. По този начин се добавя допълнителна гъвкавост, което от своя страна ни позволява да се справим със специфичните изисквания на инсталиращото пространство, докато през това време се поддържа непрекъсната продукция.

3-S Оформление

Трите входни конвейера и трите места за натрупване ни позволяват по-висок капацитет на палетизиране, докато се поддържа по-малък общ обем. В този дизайн е включен и палетния ни дозатор и захранващите конвейери за наслагване на палети за да се осигури непрекъснато производство.

Close Menu